Формат обучения: online

Даты мероприятия: доступен постоянно

Стоимость: бесплатно

Доступ с текущей даты на 60 дней.

Обучение доступно для финансовых организаций стран региона.

Turli segmentlarni jalb qilish va ularga xizmat ko'rsatishning samarali yondashuvlari mijozlarni jalb qilish tadbirlarini tashkil etish va rejalashtirish darajasida ham, mijozlarni jalb qilish va ular bilan aloqa qilish jarayoniga ma'lum bir mutaxassisni tayyorlash darajasida ham sezilarli darajada farq qiladi.

Yirik mijozlarni jalb qilish va ushlab turish - bu hamkorlik uchun joy bo'lib, bunda moliya muassasasi mijozni unga mos sherik ekanligiga ishontirishi kerak bo'lganda tomonlar hamkorlik aloqalarini o'rnatadilar. Ya'ni mijoz sizning muassasangizga ishonishi, siz esa mijozga ehtiyoji bo'lgan yoki kelajakda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan xizmatlar turini maqbul shartlarda taklif qilishingiz mumkin.

Bunday mijozlarni jalb qilishda ishtirok etadigan xodim yuqori malakaga ega bo'lishi kerak, chunki aynan u mijozlarga ularning ehtiyojlarini qondirish uchun eng yaxshi yechimni topishda maslahat beradi va mijozni uzoq muddatli xizmat ko'rsatishga jalb qilish esa aniq rejalashtirilgan o'zaro munosabatlar va maslahat berish jarayonida munosabatlarni o'rnatishning tabiiy natijasidir.

Ushbu dastur, birinchi navbatda, mikro, kichik va o'rta biznes mijozlarini jalb qilishning o'ziga xos xususiyatlari nimada ekanligini tushunishni istagan mijozlarning katta segmentiga xizmat ko'rsatishni istagan xodimlarga qaratilgan.

Ushbu o'quv dasturining asosiy e'tibori moliya muassasalari uchun mos keluvchi mijozlarni aniqlash va jalb qilish, mijozlar bilan uzoq muddatli munosabatlarni o'rnatish va kichik va o'rta biznes mijozlariga qanday yo'l topish mumkinligi, shuningdek, chakana mijozlarga, mikro va kichik mijozlarga hamda katta mijozlarga qo'llaniladigan ommaviy savdo amaliyotlari o'rtasidagi farqqa qaratilgan.

Kursni o'rganishning o'rtacha davomiyligi 2 hafta. Darslar o'rtacha 45 daqiqalik shug'ullanish uchun mo'ljallangan. Haftada bir, ko'pi bilan ikki darsni o'rganish tavsiya etiladi.