Формат обучения: workshop

Даты мероприятия: доступен постоянно

Стоимость: бесплатно

Доступ с текущей даты на 60 дней.

Обучение доступно для финансовых организаций стран региона.

Ushbu onlayn-praktikum «Mikrokreditlash asoslari» kursida olingan bilimlarni mustahkamlash uchun mo`ljallangan. Praktikumda balansning «Debitorlik qarzlari» va «Kreditorlik qarzlari» bo`limlari ko`rib chiqiladi. Praktikumning maqsadi amaliy muammolarni hal qilishda olingan nazariy bilimlarni qo`llashni ishlab chiqishdir.

Bu praktikumning asosiy vazifasi mikro- va kichik korxonalar (MKK) segmentidagi mijozlarning turli xil debitorlik va kreditorlik qarzlari to`g`risidagi bilimlarni mustahkamlash, debitorlik va kreditorlik qarzlarini hisoblash va tahlil qilishni amaliy misollar asosida ishlab chiqishdir.

Topshiriqlar turli mamlakatlarning MKK kreditlash amaliyotidan to`plangan real holatlar asosida ishlab chiqilgan. Barcha topshiriqlardagi pul birliklari shartli va biron bir valyutaga bog`lanmagan.

Praktikum 6 ta topshiriqdan iborat. Praktikum oxirida siz o`z-o`zini tekshirish testidan o`tishingiz mumkin. Praktikum «Mikrokreditlash asoslari» onlayn kursini to`ldirganligi sababli, u uchun o`qishni tugatganligi to`g`risida alohida guvohnoma berilmaydi.

Hisob-kitoblar uchun sizga kalkulyatorlar kerak bo`ladi.